Công văn 3355/VPCP-KTTH

Công văn 3355/VPCP-KTTH về mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3355/VPCP-KTTH mô hình tổ chức và hoạt động Ngân hàng Chính sách


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3355/VPCP-KTTH
V/v mô hình tổ chức và hoạt động của NHCSXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tại công văn số 758/BC-NHCS ngày 07 tháng 4 năm 2010 về việc đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của mô hình tổ chức và hoạt động hiện nay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội của Nhà nước. Ngân hàng Chính sách xã hội cần tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, QHQT, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3355/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3355/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3355/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3355/VPCP-KTTH mô hình tổ chức và hoạt động Ngân hàng Chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3355/VPCP-KTTH mô hình tổ chức và hoạt động Ngân hàng Chính sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3355/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành20/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3355/VPCP-KTTH mô hình tổ chức và hoạt động Ngân hàng Chính sách

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3355/VPCP-KTTH mô hình tổ chức và hoạt động Ngân hàng Chính sách

              • 20/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực