Công văn 3357/UBND-KH

Công văn 3357/UBND-KH năm 2013 điều chỉnh giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu chủ yếu của gói thầu số 6 thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư số 7, Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 3357/UBND-KH điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu vật liệu 2013 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3357/UBND-KH
V/v điều chỉnh giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu chủ yếu của gói thầu số 6 thuộc dự án xây dựng CSHT khu dân cư số 7, Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Bảo Lộc;
- Trung tâm TVĐTXD và PT quỹ đất Bảo Lộc.

 

Xét Tờ trình số 43/TTr-TTTV ngày 08/4/2013 của Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Bảo Lộc về việc xin chủ trương điều chỉnh giá, nguyên, nhiên, vật liệu gói thầu số 06 thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư số 7, Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc; ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 442/SXD-KTXD ngày 06/6/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Bảo Lộc (chủ đầu tư) điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng chủ yếu của gói thầu số 06 thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư số 7, Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc như đề nghị  của Sở Xây dựng tại văn bản số 442/SXD-KTXD ngày 06/6/2013.

2. Chủ đầu tư căn cứ quy định hiện hành của nhà nước, hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan và các nội dung quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế đã được ký kết để thực hiện việc điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng chủ yếu của gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc xác định thời điểm điều chỉnh, khối lượng điều chỉnh và các nội dung khác theo đúng quy định.

3. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện các nội dung nêu trên và các công việc theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc nhà nước Lâm Đồng;
- Lưu: VT, KT, VX3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3357/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3357/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2013
Ngày hiệu lực18/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3357/UBND-KH điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu vật liệu 2013 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3357/UBND-KH điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu vật liệu 2013 Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3357/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành18/06/2013
        Ngày hiệu lực18/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3357/UBND-KH điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu vật liệu 2013 Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3357/UBND-KH điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu vật liệu 2013 Lâm Đồng

              • 18/06/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực