Công văn 3359/TCHQ-GSQL

Công văn 3359/TCHQ-GSQL vướng mắc về nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3359/TCHQ-GSQL nghiệp vụ hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3359/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Ngày 10/5/2010, Tổng cục Hải quan có công văn số 2370/TCHQ-GSQL trả lời các vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, rà soát, căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Tài chính, để thống nhất thực hiện, trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan:

Thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 8, Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC. Quá thời hạn này, chủ kho ngoại quan chưa làm thủ tục thanh khoản thì phải có văn bản gửi Chi cục hải quan kho ngoại quan nêu rõ lý do, nếu được Lãnh đạo Chi cục chấp nhận thời gian thanh khoản tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan được gia hạn thêm 15 ngày.

2. Về thời hạn hiệu lực của tờ khai tái xuất.

Đề nghị thực hiện đúng theo đúng quy định tại Điều 18 Luật Hải quan và Điều 27 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

3. Về thời hạn hàng tái xuất được xuất qua cửa khẩu:

Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 37 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, có liên quan đến việc phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung các văn bản này.

4. Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho đặc thù địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thay thế cho công văn số 2370/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2010 của Tổng cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3359/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3359/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2010
Ngày hiệu lực22/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3359/TCHQ-GSQL nghiệp vụ hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3359/TCHQ-GSQL nghiệp vụ hải quan
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3359/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýHoàng Việt Cường
       Ngày ban hành22/06/2010
       Ngày hiệu lực22/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3359/TCHQ-GSQL nghiệp vụ hải quan

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3359/TCHQ-GSQL nghiệp vụ hải quan

          • 22/06/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/06/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực