Công văn 336/TCHQ-GSQL

Công văn số 336/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong việc phân loại máy đông lạnh cho xe tải

Nội dung toàn văn Công văn 336/TCHQ-GSQLvướng mắc phân loại máy đông lạnh cho xe tải


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 336/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc trong việc phân loại máy đông lạnh cho xe tải

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4389/HQTP-NV ngày 29/12/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc trong áp mã mặt hàng nhập khẩu "Máy đông lạnh dùng cho xe tải" thuộc các Tờ khai hải quan số 22440/NKD-KV3 ngày 26/10/2006 của Công ty CP Thực phẩm Kinh Đô và số 27686/NKD-KV3 ngày 25/12/2006 của Công ty TNHH Ô tô Trường Phú, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại hàng hóa, tham khảo chú giải chi tiết HS và catalog của hàng nhập khẩu thì mặt hàng máy đông lạnh dùng cho xe tải thuộc nhóm 84.18, mã số 8418.69.90.00.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục KTSTQ; Vụ KTTTXNK;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 336/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu336/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2007
Ngày hiệu lực15/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 336/TCHQ-GSQLvướng mắc phân loại máy đông lạnh cho xe tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 336/TCHQ-GSQLvướng mắc phân loại máy đông lạnh cho xe tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu336/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành15/01/2007
        Ngày hiệu lực15/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 336/TCHQ-GSQLvướng mắc phân loại máy đông lạnh cho xe tải

            Lịch sử hiệu lực Công văn 336/TCHQ-GSQLvướng mắc phân loại máy đông lạnh cho xe tải

            • 15/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực