Công văn 3361/BHXH-VP

Công văn 3361/BHXH-VP về hạ loại thi đua đối với thủ trưởng đơn vị và công, viên chức khi có văn bản sai sót do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3361/BHXH-VP hạ loại thi đua thủ trưởng đơn vị và công, viên chức


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3361/BHXH-VP
V/v hạ loại thi đua đối với thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức khi có văn bản sai sót

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Thời gian qua, việc ban hành văn bản của các đơn vị nhìn chung đã đi vào nền nếp; các văn bản ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số đơn vị vẫn còn có văn bản sai sót về thể thức, lỗi chính tả và nội dung, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Văn phòng trả lại.

Để nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc ban hành văn bản, Tổng giám đốc yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị cần có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại nêu trên; hằng tháng Văn phòng thực hiện thống kê, tổng hợp số văn bản sai sót của từng đơn vị, báo cáo Tổng Giám đốc để làm cơ sở xem xét đánh giá phân loại Thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức, cụ thể:

- Trong quý II/2011, nếu đơn vị có từ 10 đến dưới 20% văn bản sai sót, mà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Văn phòng trả lại trên tổng số văn bản ban hành, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 01 loại so với loại được xếp; nếu văn bản sai sót từ 20% trở lên trên tổng số văn bản ban hành, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 02 loại.

- Từ quý III/2011, nếu đơn vị có từ 5 đến dưới 10% văn bản sai sót, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Văn phòng trả lại trên tổng số văn bản ban hành, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 01 loại so với loại được xếp; nếu văn bản sai sót từ 10% trở lên, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 02 loại.

Ví dụ: Trong quý II/2011, Thủ trưởng đơn vị được xếp loại A1 nhưng đơn vị có 10 đến dưới 20% văn bản sai sót, Thủ trưởng đơn vị xếp loại A2; nếu đơn vị có 20% văn bản sai sót trở lên, Thủ trưởng đơn vị xếp loại B.

- Trường hợp Phó Thủ trưởng đơn vị được giao duyệt văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách và công chức, viên chức được giao soạn thảo mà văn bản sai sót cũng bị hạ loại như Thủ trưởng đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3361/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3361/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2011
Ngày hiệu lực12/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3361/BHXH-VP hạ loại thi đua thủ trưởng đơn vị và công, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3361/BHXH-VP hạ loại thi đua thủ trưởng đơn vị và công, viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3361/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành12/08/2011
        Ngày hiệu lực12/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3361/BHXH-VP hạ loại thi đua thủ trưởng đơn vị và công, viên chức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3361/BHXH-VP hạ loại thi đua thủ trưởng đơn vị và công, viên chức

              • 12/08/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/08/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực