Công văn 3362/VPCP-KTTH

Công văn 3362/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3362/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3362/VPCP-KTTH
V/v kết quả thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2582/BKHĐT-TCTK ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (Đề án NOE), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo), theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch thực hiện Đề án; báo cáo kết quả thực hiện Đề án NOE năm 2021 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đúng thời hạn quy định để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3362/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3362/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2021
Ngày hiệu lực21/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(26/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3362/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3362/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3362/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3362/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành21/05/2021
        Ngày hiệu lực21/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (26/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3362/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3362/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

              • 21/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực