Công văn 3364/TCT-CS

Công văn 3364/TCT-CS năm 2014 về miễn tiền sử dụng đất đối với Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3364/TCT-CS 2014 miễn tiền sử dụng đất Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/TCT-CS
V/v: miễn tiền sử dụng đất đối với Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời Công văn số 627/CT-THNVDT ngày 16/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc miễn tiền sử dụng đất đối với Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 8, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“Điều 8. Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.”

- Tại Điều 18, Phụ lục Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ) quy định:

“18. Xây dựng: khu du lịch sinh thái, khu du lịch quốc gia; khu công viên văn hóa có các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.”

- Tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 cho phép Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh để đầu tư thực hiện dự án “Khu nghỉ dưỡng Vận động trường tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A”.

- Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư số 64121000446 bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được UBND tỉnh Hậu Giang cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 để đầu tư vào lĩnh vực khu du lịch sinh thái thuộc dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã được UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư số 64121000446 bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ thì Cục Thuế rà soát cụ thể, trao đổi với các sở ban ngành liên quan để xin ý kiến UBND tỉnh Hậu Giang về việc xử lý miễn tiền sử dụng đất đối với Công ty theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3364/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3364/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3364/TCT-CS 2014 miễn tiền sử dụng đất Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3364/TCT-CS 2014 miễn tiền sử dụng đất Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3364/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3364/TCT-CS 2014 miễn tiền sử dụng đất Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3364/TCT-CS 2014 miễn tiền sử dụng đất Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

            • 19/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực