Công văn 3365/TCHQ-KTTT

Công văn 3365/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra

Nội dung toàn văn Công văn 3365/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3365/TCHQ-KTTT
V/v  hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra

Hà Nội , ngày 20 tháng 7 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3365/TCHQ-KTTT NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC BẢNG GIÁ KIỂM TRA

Kính gửi: Cục Hải Quan các Tỉnh, Thành phố

Qua kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai mở rộng đối tượng áp dụng giá tính thuế theo Thông tư 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính. Tại các Cục hải quan Tỉnh, Thành phố, đã xuất hiện tình trạng trị giá do doanh nghiệp khai báo với cơ quan hải quan ngày càng giảm dần đặc biệt là các mặt hàng có thuế suất cao như ô tô, xe máy, hàng điện tử, điện lạnh... Bên cạnh đó, Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố cũng chưa tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã được hướng dẫn tại Công văn số: 1291/TCHQ-KTTT ngày 25/3/2004; Công văn số: 1943/TCHQ-KTTT ngày 29/4/2004, dữ liệu giá tính thuế tại hệ thống GTT22 còn chưa được cập nhật, khai thác có hiệu quả.

Nhằm tăng cường công tác quản lý giá tính thuế, ngăn chặn và hạn chế các hiện tượng gian lận thương mại qua giá khi đối tượng áp dụng Thông tư 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày càng mở rộng.

Căn cứ Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số: 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn này danh mục bảng giá kiểm tra đối với hàng nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Danh mục bảng giá kiểm tra là một bộ phận trong hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế làm cơ sở để kiểm tra trị giá khai báo đối với hàng nhập khẩu của doanh nghiệp.

2. Khi kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp, trước hết phải kiểm tra hồ sơ và các điều kiện theo đúng quy định tại Thông tư 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003, các văn bản hướng dẫn kèm theo đồng thời phải đối chiếu với dữ liệu có sẵn trong hệ thống GTT22 và tra cứu danh mục bảng giá kiểm tra để so sánh đối chiếu với mức giá khai báo của doanh nghiệp (kể cả trường hợp hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện khác). Trường hợp mức giá khai báo thấp hơn mức giá kiểm tra mặt hàng giống hệt hoặc tương tự quy định tại danh mục này theo hướng dẫn tại Quyết định số: 733/TCHQ-QĐ-KTTT ngày 19 tháng 7 năm 2004 thì phải tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bác bỏ trị giá khai báo và xác định giá tính thuế theo trình tự các phương pháp quy định tại Thông tư 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC.

3. Nguyên tắc tra cứu: Theo thứ tự ưu tiên như sau:

3.1. Đối với những mặt hàng đã quy định cụ thể tại danh mục bảng giá kiểm tra, phải tra cứu theo tên hàng chi tiết đi kèm model, nhãn hiệu, công dụng, chức năng, năm sản xuất... khi so sánh đối chiếu, tương tự như cách tra cứu hàng hoá giống hệt hoặc tương tự trong hệ thống GTT22.

3.2. Đối với những mặt hàng chưa được quy định cụ thể tại danh mục bảng giá kiểm tra thì mở rộng phạm vi tra cứu theo nhóm hàng, loại hàng, công dụng, các tính năng đặc trưng cơ bản... Khi tra cứu theo nguyên tắc này, cần chú ý những dòng hàng "loại khác, hiệu khác" và phải áp dụng linh hoạt khái niệm hàng hoá giống hệt, tương tự để so sánh đối chiếu kiểm tra trị giá khai báo. VD: Đối với những mặt hàng có nhiều tính năng, công dụng đi kèm thì trị giá khai báo ít nhất phải bằng loại có 1 tính năng cơ bản đã được quy định tại bảng giá kiểm tra như: Ti vi liền đầu video giá khai báo ít nhất phải bằng tivi đã được quy định tại bảng giá kiểm tra, xe ô tô chở khách 25 chỗ ngồi, 25 chỗ đứng, giá khai báo ít nhất phải bằng loại xe chở khách 25 chỗ ngồi tương ứng...

4.Trường hợp các mức giá quy định tại bảng giá kiểm tra ban hành kèm theo công văn này biến động quá 10% so với giá CIF thực tế thì Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố tập hợp, đề xuất mức giá sửa đổi và báo cáo về Tổng cục.

5. Công văn này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2004 và bãi bỏ mức giá kiểm tra ban hành kèm theo Công văn số 1291/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và triển khai thực hiện.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3365/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3365/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2004
Ngày hiệu lực 01/08/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3365/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 3365/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3365/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3365/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 20/07/2004
Ngày hiệu lực 01/08/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3365/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra

Lịch sử hiệu lực Công văn 3365/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra