Công văn 3365/VPCP-KTN

Công văn 3365/VPCP-KTN về bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3365/VPCP-KTN bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch xử lý tài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3365/VPCP-KTN
V/v bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 7391/UBND-CN ngày 29 tháng 11 năm 2011, số 8190/UBND-CN ngày 23 tháng 12 năm 2011 và số 92/UBND-CN ngày 06 tháng 01 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 4696/BTC-QLCS và số 4697/BTC-QLCS ngày 09 tháng 4 năm 2012), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4909/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2011 và số 167/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 01 năm 2012) về việc bán tài sản để thực hiện dự án theo quy hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc xử lý tài sản trên đất và quyết định giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án tại cơ sở nhà đất tại số 66 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Trụ sở cũ của Cục Thuế Nghệ An) và cơ sở nhà đất tại số 2 đường Trần Phú, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Trụ sở cũ của Ủy ban nhân dân phường Hồng Sơn) theo quy hoạch được phê duyệt, theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3365/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3365/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2012
Ngày hiệu lực15/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3365/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3365/VPCP-KTN bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch xử lý tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3365/VPCP-KTN bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch xử lý tài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3365/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành15/05/2012
        Ngày hiệu lực15/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3365/VPCP-KTN bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch xử lý tài

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3365/VPCP-KTN bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch xử lý tài

              • 15/05/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/05/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực