Công văn 3366/TCT-CS

Công văn 3366/TCT-CS năm 2014 giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học vào thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3366/TCT-CS 2014 giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo khuyến học thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3366/TCT-CS
V/v giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 6001/CT-TNCN ngày 27/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc về việc giảm trừ khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

a. 1) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Bà Trần Cẩm Nhung đã ủng hộ cho Hội khuyến học Việt Nam và quỹ “Mái ấm tình thương” thuộc Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, mà các quỹ được thành lập, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Bà có đầy đủ chứng từ thu hợp pháp thì được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3366/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3366/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3366/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3366/TCT-CS 2014 giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo khuyến học thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3366/TCT-CS 2014 giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo khuyến học thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3366/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3366/TCT-CS 2014 giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo khuyến học thuế thu nhập cá nhân

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3366/TCT-CS 2014 giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo khuyến học thuế thu nhập cá nhân

         • 19/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực