Công văn 3366/VPCP-KTTH

Công văn 3366/VPCP-KTTH năm 2016 về nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3366/VPCP-KTTH nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3366/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4970/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4970/BTC-TCHQ nêu trên về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Thăng Long Việt được nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xut năm 2010. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, bảo đảm chất lượng xe khi đưa vào lưu thông theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3366/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3366/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3366/VPCP-KTTH nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3366/VPCP-KTTH nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3366/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3366/VPCP-KTTH nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3366/VPCP-KTTH nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010 2016

              • 13/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực