Công văn 3367/TCHQ-TXNK

Công văn 3367/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3367/TCHQ-TXNK 2019 hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3367/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả các khoản thu trong năm NSNN 2019

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Thực hiện công tác tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, để đảm bảo thu ngân sách năm 2019 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố một số công việc sau:

1. Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Các đơn vị thường xuyên rà soát những tờ khai hải quan đăng ký và đã thực hiện nộp thuế trong năm 2019: trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế theo quy định, trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, đơn vị ban hành quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả gửi Kho bạc Nhà nước trong niên độ năm ngân sách và trong thời gian chỉnh lý quyết toán (trước ngày 31/01 năm sau), hạch toán ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế nhưng còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác thì đề nghị thực hiện bù trừ số tiền được hoàn với số tiền còn nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- Vụ NSNN (để ph);
- Kho bạc Nhà nước (để p/h);
- Lưu: VT; TXNK-Nhung (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3367/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3367/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3367/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3367/TCHQ-TXNK 2019 hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3367/TCHQ-TXNK 2019 hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3367/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3367/TCHQ-TXNK 2019 hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3367/TCHQ-TXNK 2019 hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước

           • 29/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực