Công văn 3369/TCT-HTQT

Công văn 3369/TCT-HTQT năm 2014 về thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3369/TCT-HTQT 2014 thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối tượng cư trú nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3369/TCT-HTQT
V/v thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 137/CT-TNCN ngày 20/6/2014 của Cục Thuế TP. Cần Thơ đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 44, Chương V, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài như sau:

“5. Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế Việt Nam muốn xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam để được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại nước cư trú cần thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế để m thủ tục xác nhận. Hồ sơ bao gồm:

a.1) Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó cung cấp các thông tin về giao dịch liên quan đến thu nhập chịu thuế và số thuế phát sinh từ giao dịch đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.

a.2) Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào) đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

a.3) Giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định.

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của điểm a khoản 5 Điều này, đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị mẫu số 03/HTQT nêu trên để cơ quan thuế xem xét, quyết định.”

Theo hướng dẫn nêu trên, hồ sơ đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú nước ngoài phải bao gồm Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào) đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nộp thuế có lý do hợp lý về việc không cung cấp được ngay Giấy chứng nhận cư trú và cam kết sẽ nộp cho cơ quan thuế thì Cục Thuế xem xét và cấp Giấy xác nhận số thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3369/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3369/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3369/TCT-HTQT 2014 thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối tượng cư trú nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3369/TCT-HTQT 2014 thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối tượng cư trú nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3369/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Thị Thanh Bình
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3369/TCT-HTQT 2014 thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối tượng cư trú nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3369/TCT-HTQT 2014 thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối tượng cư trú nước ngoài

             • 19/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực