Công văn 3369/VPCP-KTTH

Công văn 3369/VPCP-KTTH về ưu đãi tiền sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển quyền sử dụng đất trong Khu Công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3369/VPCP-KTTH ưu đãi tiền sử dụng đất thuế thu nhập doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3369/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển quyền sử dụng đất trong Khu Công nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (công văn số 217/UBND-KT ngày 20 tháng 01 năm 2011), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 3642/BTC-CST ngày 21 tháng 3 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1978/BKHĐT-QLKKT ngày 31 tháng 3 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1272/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 4 năm 2011) về việc ưu đãi tiền sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong Khu Công nghiệp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành có văn bản hướng dẫn, trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện cụ thể. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Bộ Tài chiinhs thống nhất với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Phạm Văn Phượng,
 Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3369/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3369/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2011
Ngày hiệu lực26/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3369/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3369/VPCP-KTTH ưu đãi tiền sử dụng đất thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3369/VPCP-KTTH ưu đãi tiền sử dụng đất thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3369/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành26/05/2011
        Ngày hiệu lực26/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3369/VPCP-KTTH ưu đãi tiền sử dụng đất thuế thu nhập doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3369/VPCP-KTTH ưu đãi tiền sử dụng đất thuế thu nhập doanh nghiệp

              • 26/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực