Công văn 337/CCN-CSVB

Công văn 337/CCN-CSVB năm 2017 hướng dẫn việc ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài do Cục Con nuôi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 337/CCN-CSVB 2017 ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết


BỘ TƯ PHÁP
CỤC CON NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 337/CCN-CSVB
V/v hướng dn việc ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan thẩm quyền của nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây, một số địa phương đề nghị Cục Con nuôi hướng dẫn ghi vào S hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài do chưa rõ đối tượng, điều kiện ghi vào S hộ tịch. Đ tháo gỡ khó khăn của các địa phương, Cục Con nuôi hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Luật nuôi con nuôi và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, trường hợp cơ quan có thm quyền của nước ngoài đã có quyết định hợp pháp cho phép công dân Việt Nam thường trú trong nước nhận trẻ em Việt Nam thường trú nước ngoài hoặc trẻ em nước ngoài làm con nuôi thì thuộc đối tượng được ghi vào Sổ hộ tịch nếu không vi phạm quy định tại Điều 13 Luật nuôi con nuôi. Thẩm quyền, thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với những trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã có quyết định cho phép người nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam dang cư trú nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam đang cư trú trong nước hoặc nước ngoài làm con nuôi thì khi nhận được yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ để báo cáo Cục Con nuôi xem xét, hướng dẫn.

Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ
trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Lưu: VT, Phòng CSVB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 337/CCN-CSVB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu337/CCN-CSVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2017
Ngày hiệu lực06/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 337/CCN-CSVB 2017 ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 337/CCN-CSVB 2017 ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu337/CCN-CSVB
        Cơ quan ban hànhCục Con nuôi
        Người kýNguyễn Thị Hảo
        Ngày ban hành06/07/2017
        Ngày hiệu lực06/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 337/CCN-CSVB 2017 ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết

             Lịch sử hiệu lực Công văn 337/CCN-CSVB 2017 ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết

             • 06/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực