Công văn 3371/BHXH-TT

Nội dung toàn văn Công văn 3371/BHXH-TT 2022 truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3371/BHXH-TT
V/v tăng cường truyền thông chính sách BHXH, BHTN, BHYT tháng cuối năm

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 10 tháng đầu năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt trong công tác truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Đến hết tháng 10/2022, toàn quốc đã có khoảng 144.000 hội nghị truyền thông trực tiếp và trực tuyến, tư vấn, đối thoại, khách hàng, truyền thông nhóm nhỏ,...gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2021, với khoảng 2 triệu lượt người tham dự; trên 864.200 lượt truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2021; trên 15.000 tin, bài, phóng sự,...trên các cơ quan truyền thông báo chí địa phương, gấp gần 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2021; trên 734.000 tin, bài, video, infographic,...đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, trên các trang fanpage, zalo, youtube của BHXH tỉnh và công chức viên chức, người lao động. Qua đó, đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT; góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, từ đó chủ động tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Để cùng toàn ngành BHXH Việt Nam thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn về công tác truyền thông của BHXH Việt Nam đã ban hành, đặc biệt là các văn bản: Kế hoạch số 4376/KH-BHXH ngày 29/12/2021; Công văn số 932/BHXH-TT ngày 14/4/2022; Công văn số 1038/BHXH-TT ngày 23/4/2022;... để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đã được hướng dẫn, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù kinh tế-xã hội địa phương; chú trọng truyền thông, vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên.

2. Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại các Thông báo kết luận theo Kế hoạch số 2168/KH-BHXH ngày 10/8/2022; các nội dung chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại các Công văn của BHXH Việt Nam gửi UBND 63 tỉnh, thành phố; các văn bản hướng dẫn công tác thu, phát triển người tham gia để triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp, tập trung các nội dung sau:

2.1. Truyền thông ý nghĩa, kết quả của việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/4/2022; truyền thông về trách nhiệm, ý nghĩa việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với người tham gia BHXH, BHYT (nhóm học sinh, sinh viên, cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người tham gia BHXH tự nguyện,…), góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn, qua đó giúp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2.2. Tăng cường truyền thông ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn, quyền và lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những nhân vật thực tế trên địa bàn; từ đó lan tỏa để người dân hiểu rõ, kiên trì và tiếp tục tham gia, ổn định cuộc sống khi tuổi già.

2.3. Truyền thông kết quả thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia 10 tháng đầu năm 2022; ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị trong việc đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ cho người lao động; các quyền lợi khi tham gia mà người lao động được hưởng; những rủi ro khi nhận BHXH một lần. Truyền thông, vận động người lao động quay trở lại làm việc sau đại dịch Covid-19 tiếp tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT; từ đó tạo chuyển biến tích cực về thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

2.4. Triển khai đợt truyền thông cao điểm giai đoạn nước rút, trong đó tập trung truyền thông sự nỗ lực, quyết tâm, các giải pháp cấp bách, sáng kiến, kinh nghiệm và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; những thành tích nổi bật năm 2022 của Ngành BHXH Việt Nam. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông báo chí địa phương trong truyền thông, vận động người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đạt hiệu quả cao.

2.5. Truyền thông biểu dương các đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT; công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; những chế tài xử lý khi không tham gia BHXH, BHTN, BHYT, khi tham gia không đúng quy định.

2.6. Truyền thông nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, các mô hình sáng tạo trong công tác truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, qua đó tạo sự lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến.

Trên đây là hướng dẫn tăng cường truyền thông chính sách BHXH, BHTN, BHYT tháng cuối năm. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3371/BHXH-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3371/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3371/BHXH-TT

Lược đồ Công văn 3371/BHXH-TT 2022 truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3371/BHXH-TT 2022 truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3371/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành07/11/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3371/BHXH-TT 2022 truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3371/BHXH-TT 2022 truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp

              • 07/11/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực