Công văn 3372/BNN-TCTL

Công văn 3372/BNN-TCTL về kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 253/TTg-KTTH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3372/BNN-TCTL kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/BNN-TCTL
V/v kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 253/TTg-KTTH.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được các Phiếu chuyển văn bản số 890/PC-VPCP ngày 05/6/2012 của Văn phòng Chính phủ về kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 253/TTg-KTTH ngày 29/2/2012 kèm theo Tờ trình số 1664/TTr-UBND ngày 15/5/2012, Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 19/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bộ Tài chính đã có Báo cáo số 62/BC-BTC ngày 24/8/2011 và Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 288/PCLBTW ngày 06/10/2011 về nội dung trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để xử lý.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTL (ĐĐ-3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3372/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3372/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2012
Ngày hiệu lực02/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3372/BNN-TCTL kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3372/BNN-TCTL kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3372/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành02/10/2012
        Ngày hiệu lực02/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3372/BNN-TCTL kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3372/BNN-TCTL kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh

              • 02/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực