Công văn 3372/TCHQ-KTTT

Công văn số 3372/TCHQ-KTTT ngày 21/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế đối với hàng tiêu dùng

Nội dung toàn văn Công văn 3372/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng tiêu dùng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3372/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp thuế đối với hàng tiêu dùng

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản kiến nghị của một số đơn vị Hải quan và doanh nghiệp về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu thuộc Danh mục hàng tiêu dùng do Bộ Thương mại công bố tại Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM ngày 1 tháng 4 năm 2004 nhưng là nguyên liệu phục vụ sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/CP ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Nghị định số 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ thì: Đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu, đối tượng nộp thuế phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Danh mục hàng tiêu dùng thực hiện theo quy định của Bộ Thương mại.

Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng thuộc Danh mục hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Bộ Thương mại thì đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp kiến nghị trực tiếp với Bộ Thương mại được giải quyết cụ thể theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3372/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3372/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/07/2004
Ngày hiệu lực 21/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3372/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 3372/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng tiêu dùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3372/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng tiêu dùng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3372/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 21/07/2004
Ngày hiệu lực 21/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3372/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng tiêu dùng

Lịch sử hiệu lực Công văn 3372/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng tiêu dùng

  • 21/07/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/07/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực