Công văn 3372/VPCP-KTN

Công văn 3372/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình - Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3372/VPCP-KTN đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình Quảng Trị 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/VPCP-KTN
V/v đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình - Quảng Trị

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2448/BGTVT-ĐTCT ngày 09 tháng 3 năm 2015), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 499/UBND-CN ngày 19 tháng 02 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2570/BKHĐT-KCHTĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016), Tài chính (văn bản số 4181/BTC-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016) về việc đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình - Quảng Trị theo hình thức PPP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nêu trên theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, thống nhất thời điểm triển khai Dự án và nghiên cứu phương án huy động vốn đầu tư bảo đảm khả thi; đồng thời thống nhất cơ chế phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đạt hiệu quả, đúng pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3372/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3372/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3372/VPCP-KTN đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình Quảng Trị 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3372/VPCP-KTN đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình Quảng Trị 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3372/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3372/VPCP-KTN đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình Quảng Trị 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3372/VPCP-KTN đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình Quảng Trị 2016

              • 13/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực