Công văn 3374/LĐTBXH-TL

Công văn số 3374/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 3374/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Điện lực Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3374/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương năm 2006
đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam

Trả lời công văn số 520/CV-EVN-HĐQT ngày 22/9/2006 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 355/TCDN-NV1 ngày 27/9/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 tính theo đơn vị sản phẩm đối với khối sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam là 53.400 đồng/1000 kwh điện thương phẩm, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 48.319 triệu kwh;

- Lợi nhuận: 1.161.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: theo đúng quy định của pháp luật.

2/ Thực hiện Điều chỉnh đơn giá tiền lương khi sản lượng điện thương phẩm thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc là 3.576,5 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

4/ Tiền thưởng vận hành an toàn điện năm 2006. Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm căn cứ quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 để xác định đối tượng và mức hưởng theo đúng quy định và báo cáo về Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính.

5/ Đơn giá tiền lương của các sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

6/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam ra quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2006 đối với các đơn vị thành viên bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3374/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3374/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2006
Ngày hiệu lực29/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3374/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Điện lực Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3374/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Điện lực Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3374/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Duy Đồng
        Ngày ban hành29/09/2006
        Ngày hiệu lực29/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3374/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Điện lực Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3374/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Điện lực Việt Nam

           • 29/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực