Công văn 3375/TCT-KK

Công văn 3375/TCT-KK năm 2014 xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3375/TCT-KK xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3375/TCT-KK
V/v xử lý thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6064/CT-QLN ngày 26/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 1.4, Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Điểm e, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

- Điểm 8, Mục II, Phần B Quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn đôn đốc tiền thuế nợ đối với đơn vị xây dựng cơ bản vãng lai, các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị ủy nhiệm thu.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long từ năm 2010 đến năm 2012 có hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh Bình Dương, Công ty đã kê khai với Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo quy định, thì Công ty có trách nhiệm nộp đầy đủ số thuế GTGT theo số liệu đã kê khai với Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục Thuế quận 12- thành phố Hồ Chí Minh- tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long nộp số thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Bình Dương theo hướng dẫn tại Điểm 8, Mục II, Phần B Quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC, QLN (TCT);
- Lưu: VT,
KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3375/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3375/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2014
Ngày hiệu lực20/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3375/TCT-KK xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3375/TCT-KK xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3375/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành20/08/2014
        Ngày hiệu lực20/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3375/TCT-KK xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai 2014

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3375/TCT-KK xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai 2014

            • 20/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực