Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ

Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ năm 2019 về Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ 2019 Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích kiểm định hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/TCHQ-KĐHQ
V/v Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Giám sát Quản lý về hải quan, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra Sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ thanh tra - Kiểm tra, Vụ Pháp chế.

Thực hiện chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/1/2019 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 và Thông báo số 2034/TB-TCHQ ngày 8/4/2019 về kết luận giao ban trực tuyến công tác Quý 1, trong đó có nội dung: “Cục Kiểm định chỉ tiếp nhận phân tích/kiểm định trong trưng hp máy móc, thiết bị đủ khả năng thực hiện”. Tng cục Hải quan thông báo “Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận yêu cầu Phân tích/kiểm định do chưa đủ điều kiện thực hiện theo danh mục HS” tại các đơn vị Kiểm định như sau:

1. Than thuộc nhóm 27.01 đến 27.06.

2. Các mặt hàng của chương 26.

3. Các mặt hàng của chương 44.

4. Thép tròn có đường kính < 3mm.

Đối với các mặt hàng thuộc danh mục chưa tiếp nhận phân tích, kiểm định tại các đơn vị kiểm định hải quan, các đơn vị hải quan có thể gửi mẫu giám định tại các tổ chức giám định theo các quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- Đ/c P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Đ/c P.TCT Nguy
n Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để th/h);
- Lưu: VT, KĐHQ (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Tuấn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3376/TCHQ-KĐHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2019
Ngày hiệu lực30/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ

Lược đồ Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ 2019 Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích kiểm định hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ 2019 Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích kiểm định hàng hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3376/TCHQ-KĐHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Tuấn Hải
        Ngày ban hành30/05/2019
        Ngày hiệu lực30/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ 2019 Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích kiểm định hàng hóa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ 2019 Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích kiểm định hàng hóa

             • 30/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực