Công văn 3376/TCT-KK

Công văn 3376/TCT-KK năm 2014 về kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3376/TCT-KK kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/TCT-KK
V/v kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty xây dựng Sumitomo
(Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 17-21 tầng, Làng sinh viên Hacinco, Đường Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 382/SMCC-ACC ngày 01/08/2014 của Công ty xây dựng Sumitomo - Thực hiện gói thầu XD phòng trưng bày Công ty Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT (sau đây gọi là Công ty xây dựng Sumitomo) về việc kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 7, Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định s thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn đ trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian đ kê khai, khu trừ b sung ti đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm b Khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

8. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí đ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản c định theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty xây dựng Sumitomo trong tháng 10/2012 phát sinh chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài, đơn vị bỏ sót chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót. Trường hợp quá thời hạn 6 tháng nhưng đơn vị vẫn chưa kê khai thì không được kê khai, khấu trừ bổ sung; số thuế GTGT không được khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với các hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT phát sinh từ ngày 01/01/2014 bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xây dựng Sumitomo biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT,
KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3376/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3376/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2014
Ngày hiệu lực20/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3376/TCT-KK kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3376/TCT-KK kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3376/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành20/08/2014
        Ngày hiệu lực20/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3376/TCT-KK kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3376/TCT-KK kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế 2014

           • 20/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực