Công văn 3377/BNV-TL

Công văn 3377/BNV-TL về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3377/BNV-TL chế độ nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ công chức


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3377/BNV-TL
V/v Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa - Thông tin.

Trả lời công văn số 4228/BVHTT-TCCB ngày 17/10/2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc chế độ nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, được nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh không thuộc đối tượng áp dụng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn mà thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3377/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3377/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2005
Ngày hiệu lực21/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3377/BNV-TL chế độ nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3377/BNV-TL chế độ nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3377/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Điều
        Ngày ban hành21/11/2005
        Ngày hiệu lực21/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3377/BNV-TL chế độ nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ công chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3377/BNV-TL chế độ nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ công chức

           • 21/11/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực