Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN

Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN năm 2014 hướng dẫn nội dung và mức chi đối với hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN 2014 hướng dẫn nội dung mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3378/LĐTBXH-TCDN
V/v hướng dẫn nội dung và mức chi đối với hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 10339/BTC-HCSN ngày 29/7/2014 về việc áp dụng nội dung và mức chi quy định tại tiết a, điểm 1.4 khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH để chi cho các hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề như sau:

1. Nội dung chi và mức chi:

- Chi viết báo cáo kết quả tự kiểm định: 800.000 đồng/01 báo cáo (báo cáo chỉ số; báo cáo tiêu chí; báo cáo tổng hợp).

- Thuê chuyên gia tư vấn triển khai tự kiểm định chất lượng dạy nghề: 800.000 đồng/01 báo cáo tiêu chuẩn.

- Chi thù lao cho Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề; viết chuyên đề, báo cáo tổng thuật, điều tra, khảo sát phục vụ viết báo cáo kết quả tự kiểm định: mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN của Liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề công lập đảm bảo từ nguồn dự toán chi ngân sách thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của cơ sở dạy nghề.

- Kinh phí chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề tư thục đảm bảo từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở dạy nghề.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở dạy nghề trực thuộc và các đơn vị quản lý cơ sở dạy nghề căn cứ hướng dẫn này để lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí cho hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Kiểm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, TCDN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

Thuộc tính Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3378/LĐTBXH-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2014
Ngày hiệu lực12/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN 2014 hướng dẫn nội dung mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN 2014 hướng dẫn nội dung mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3378/LĐTBXH-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành12/09/2014
        Ngày hiệu lực12/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN 2014 hướng dẫn nội dung mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3378/LĐTBXH-TCDN 2014 hướng dẫn nội dung mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề

           • 12/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực