Công văn 3379/VPCP-QHQT

Công văn số 3379/VPCP-QHQT về việc ký kết Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3379/VPCP-QHQT ký Hiệp định vay tín dụng ưu đãi 1.200 triệu NDT của Trung Quốc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3379/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định vay tín dụng ưu đãi 1.200 triệu NDT của TQ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3446/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2008) về việc phê duyệt nội dung và ký kết Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi trị giá 1.200 triệu Nhân dân tệ để giải quyết một phần vốn cho Dự án "Đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông".

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Hiệp định này với đại diện phía Trung Quốc.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc ký kết này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTT (để b/c);
- VP Trung ương Đảng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (03). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3379/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3379/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3379/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3379/VPCP-QHQT ký Hiệp định vay tín dụng ưu đãi 1.200 triệu NDT của Trung Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3379/VPCP-QHQT ký Hiệp định vay tín dụng ưu đãi 1.200 triệu NDT của Trung Quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3379/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành22/05/2008
        Ngày hiệu lực22/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3379/VPCP-QHQT ký Hiệp định vay tín dụng ưu đãi 1.200 triệu NDT của Trung Quốc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3379/VPCP-QHQT ký Hiệp định vay tín dụng ưu đãi 1.200 triệu NDT của Trung Quốc

              • 22/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực