Công văn 3380/BHXH-PC

Công văn 3380/BHXH-PC về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3380/BHXH-PC 2021 tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3380/BHXH-PC
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ công văn số 3582/BTP-PBGDPL ngày 11/10/2021 của Bộ Tư pháp về phối hợp tổ chức hưởng ứng truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Thực hiện phổ biến pháp luật, cập nhật, đăng tải tin tức liên quan đến Ngày Pháp luật Việt Nam qua chuyên trang “Phổ biến giáo dục pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

b) Đơn vị phối hợp: BHXH các tỉnh, thành phố (BHXH các tỉnh, thành phố lựa chọn tin, bài phù hợp gửi về Vụ Pháp chế để biên tập, lựa chọn, đăng tải trên chuyên trang Phổ biến giáo dục pháp luật).

c) Sản phẩm: Tin, bài được đăng tải.

d) Thời gian thực hiện: cao điểm vào tháng 10, tháng 11/2021.

2. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, cờ, phướn…về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam, trụ sở BHXH các tỉnh, thành phố.

a) Đơn vị thực hiện: Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố.

b) Khẩu hiệu truyền thông: ngoài khẩu hiệu truyền thông dưới đây, các đơn vị chủ động lựa chọn các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông đã được BHXH Việt Nam hướng dẫn và khẩu hiệu truyền thông phù hợp khác:

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam.

- Công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

c) Thời gian thực hiện: tuần lễ cao điểm từ ngày 01 đến 09/11/2021.

3. Tổ chức đợt cao điểm truyền thông về chính sách pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm truyền thông, Tạp chí BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

c) Sản phẩm: Các sản phẩm truyền thông (tin, bài, phóng sự,…).

d) Nội dung phổ biến:

- Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH và bảo hiểm y tế toàn dân.

- Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện của BHXH Việt Nam.

- Các văn bản liên quan chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, bảo hiểm y tế hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

đ) Thời gian thực hiện: cao điểm vào quý 4/2021.

4. Tiếp tục thực hiện có kết quả Kế hoạch số 189/KH-BHXH ngày 21/01/2021 của BHXH Việt Nam về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2021.

BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn trên; lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 gửi BHXH Việt Nam theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3380/BHXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3380/BHXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2021
Ngày hiệu lực27/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3380/BHXH-PC

Lược đồ Công văn 3380/BHXH-PC 2021 tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3380/BHXH-PC 2021 tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3380/BHXH-PC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành27/10/2021
        Ngày hiệu lực27/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3380/BHXH-PC 2021 tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3380/BHXH-PC 2021 tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật

              • 27/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực