Công văn 3380/VPCP-KGVX

Công văn 3380/VPCP-KGVX năm 2016 về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3380/VPCP-KGVX Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ đền thờ các vị vua 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3380/VPCP-KGVX
V/v chủ trương lập QHTT di tích QGĐB Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủ
y ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

 

Xét đề ngh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1590/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 5 năm 2016 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Phó Thủ tưng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương giao Ủy ban nhân dân tnh Thái Bình chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trn, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tnh Thái Bình.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần theo quy định hiện hành; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT,KGVX(3),đdt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3380/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3380/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3380/VPCP-KGVX Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ đền thờ các vị vua 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3380/VPCP-KGVX Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ đền thờ các vị vua 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3380/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3380/VPCP-KGVX Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ đền thờ các vị vua 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3380/VPCP-KGVX Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ đền thờ các vị vua 2016

              • 13/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực