Công văn 3383/TCT-DNNN

Công văn số 3383/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 3383/TCT-DNNN ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3383/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 1159/CT-TT&HT ngày 1/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1.1 Mục II phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng miễn thuế, giảm thuế TNDN:

1.1.1- Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập … đáp ứng được các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP…”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi đã đi vào hoạt động từ 29/6/2004. Nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện quy định về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi đầu tư về miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điểm 1.1.2 Mục II phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị để thực hiện miễn, giảm thuế TNDN theo đúng quy định của chính sách./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3383/TCT-DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3383/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/10/2005
Ngày hiệu lực 03/10/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3383/TCT-DNNN ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3383/TCT-DNNN ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3383/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 03/10/2005
Ngày hiệu lực 03/10/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3383/TCT-DNNN ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 3383/TCT-DNNN ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 03/10/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/10/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực