Công văn 3384/BGDĐT-GDMN

Công văn 3384/BGDĐT-GDMN về rà soát, đánh giá và báo cáo thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3384/BGDĐT-GDMN báo cáo thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3384/BGDĐT-GDMN
V/v: Rà soát, đánh giá và báo cáo thực hiện TT số 02/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Phụ nữ Quân đội.

Để chuẩn bị cho việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học (ĐDĐC, TBDH) tối thiểu dùng cho Giáo dục Mầm non và Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/02/2010 của Bộ GDĐT Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐDĐC, TBDH tối thiểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Phụ nữ Quân đội thực hiện rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo và thực hiện việc mua sắm, tự làm

- Quán triệt thực hiện văn bản cấp trên và ban hành văn bản chỉ đạo của địa phương;

- Công tác rà soát, mua sắm, tiếp nhận thiết bị, đồ dùng đồ chơi (phân cấp, phân công trách nhiệm, quy trình, nguồn kinh phí, nhà thầu, cung ứng – tiếp nhận);

- Công tác tự làm ĐDĐC, TBDH;

- Công tác, kiểm tra, đánh giá;

- Thuận lợi và khó khăn.

2. Đánh giá danh mục

- Rà soát, đánh giá khái quát những ưu điểm, chỉ ra bất cập của Danh mục và Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐDĐC, TBDH tối thiểu theo từng độ tuổi.

- Cần bổ sung, thay thế, bỏ ra khỏi danh mục những ĐDĐC, TBDH nào? Nêu rõ lý do (Theo biểu mẫu đính kèm)

3. Sử dụng, bảo quản

- Công tác bảo quản (điều kiện, tổ chức);

- Kiểm kê, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa;

- Tần suất và hiệu quả sử dụng ĐDĐC, TBDH;

- Thuận lợi và khó khăn.

Đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Phụ nữ Quân đội gửi báo cáo theo đường công văn về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Mầm non trước ngày 30/6/2013, đồng thời qua thư điện tử theo các địa chỉ sau:

- Hoàng Thị Dinh Email: htdinh@moet.edu.vn

ĐT: 043.868.4762; DĐ 0978.254.567

- Hoàng Công Dụng Email: hcdung@moet.edu.vn

ĐT: 043.868.4667; DĐ: 012.9813.6666

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để bc);
- L­u: VT, Vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
P.VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

Ngô Thị Hợp

 

Sở Giáo dục và Đào tạo......

Ý KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

DANH MỤC VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI – THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GDMN

(Kèm theo công văn số /SGD&ĐT-GDMN ngày tháng năm 2013)

Nhóm (lớp).............

1. Bỏ ra khỏi Danh mục

STT

Mã số

Tên thiết bị

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điều chỉnh (ghi rõ điều chỉnh gì, như thế nào)

STT

Mã số

Tên thiết bị

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bổ sung (ghi rõ bổ sung gì, như thế nào)

STT

Tên thiết bị

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm (lớp)............. (như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Sắp xếp mã số theo trình tự từ nhỏ đến lớn (trong mỗi độ tuổi (nhóm/lớp), trình bày lần lượt các độ tuổi .

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3384/BGDĐT-GDMN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3384/BGDĐT-GDMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3384/BGDĐT-GDMN

Lược đồ Công văn 3384/BGDĐT-GDMN báo cáo thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3384/BGDĐT-GDMN báo cáo thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3384/BGDĐT-GDMN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Hợp
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3384/BGDĐT-GDMN báo cáo thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3384/BGDĐT-GDMN báo cáo thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT

           • 21/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực