Công văn 3384/VPCP-KTN

Công văn số 3384/VPCP-KTN về việc kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3384/VPCP-KTN kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3384/VPCP-KTN
V/v kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (công văn số 22/BC-HĐNTNN ngày 16 tháng 4 năm 2008) về kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) đoạn Thạch Quảng-Ngọc Hồi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh:

- Hoàn thiện các hạng mục bền vững hóa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đến hết năm 2008 và các đoạn đường còn lại thuộc giai đoạn 1 chưa hoàn thành (phụ lục 1, phụ lục 2 của Biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ngày 21 tháng 3 năm 2008).

- Tổ chức khắc phục một số tồn tại thuộc đoạn Thạch Quảng - Ngọc Hồi (phụ lục 3 của Biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ngày 21 tháng 3 năm 2008).

2. Bộ Giao thông vận tải tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả nghiệm thu của mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3384/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3384/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3384/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3384/VPCP-KTN kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3384/VPCP-KTN kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3384/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3384/VPCP-KTN kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3384/VPCP-KTN kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh

              • 23/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực