Công văn 3388/VPCP-KGVX

Công văn 3388/VPCP-KGVX về quản lý thông tin điện tử trên Internet do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3388/VPCP-KGVX quản lý thông tin điện tử trên Internet


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3388/VPCP-KGVX
V/v quản lý thông tin điện tử trên Internet

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 60/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 18 tháng 12 năm 2009) về việc quản lý thông tin điện tử trên Internet, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 và Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2009, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, đồng thời, đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trên Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Trong thời gian sửa đổi, bổ sung các Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 và Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2009, đồng ý thực hiện thí điểm việc phân cấp cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện thí điểm, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình chỉnh sửa các Nghị định nói trên.  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính, Khoa học & Công nghệ, Văn hóa, Thể thao & Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3388/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3388/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3388/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3388/VPCP-KGVX quản lý thông tin điện tử trên Internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3388/VPCP-KGVX quản lý thông tin điện tử trên Internet
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3388/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3388/VPCP-KGVX quản lý thông tin điện tử trên Internet

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3388/VPCP-KGVX quản lý thông tin điện tử trên Internet

           • 21/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực