Công văn 3389/BYT-MT

Công văn 3389/BYT-MT năm 2015 về xây dựng dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3389/BYT-MT 2015 xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3389/BYT-MT
V/v xây dựng dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phúc đáp Công văn số 3170/BNN-VPĐP ngày 20/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đến cuối năm 2015, Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NTP3) sẽ kết thúc, để tiếp tục huy động được nguồn lực cần thiết thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Cam kết của Chính phủ trở thành nước chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi vào năm 2025 và đảm bảo cung cấp nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho mọi người vào năm 2030 thì cần thiết phải xây dựng dự án quốc gia theo hướng tiếp tục gắn kết giữa nước sạch và vệ sinh môi trường trên nguyên tắc kế thừa phát huy các kết quả cũng như cơ cấu tổ chức thực hiện của Chương trình NTP3 đã triển khai. Do vậy, Bộ Y tế đề xuất chỉnh sửa nội dung dự án thành phần tại Phụ lục A1.3 kèm theo Công văn số 3170/BNN-VPĐP theo hướng lồng ghép lĩnh vực cấp nước và vệ sinh thành một dự án chung là Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý của Chương trình và chịu trách nhiệm thực hiện Tiểu dự án 1. Cấp nước sinh hoạt nông thôn; Bộ Y tế chịu trách nhiệm thực hiện Tiểu dự án 2. Vệ sinh môi trường nông thôn.

Trên cơ sở đề xuất trên, Bộ Y tế gửi nội dung dự thảo Tiểu dự án 2. Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (Nội dung chi tiết kèm theo).

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Y tế gửi Quý Bộ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3389/BYT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3389/BYT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3389/BYT-MT

Lược đồ Công văn 3389/BYT-MT 2015 xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3389/BYT-MT 2015 xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3389/BYT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành26/05/2015
        Ngày hiệu lực26/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3389/BYT-MT 2015 xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3389/BYT-MT 2015 xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

              • 26/05/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực