Công văn 339/UBND-KTN

Công văn 339/UBND-KTN công bố thiết kế - dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 339/UBND-KTN 2013 thiết kế dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 339/UBND-KTN
V/v Công bố thiết kế - dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo

Tây Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã.

 

UBND tỉnh Tây Ninh nhận được Tờ trình số 145/TTr-SXD ngày 25/02/2013 của Sở Xây dựng về việc Phê duyệt thiết kế mẫu công trình 01 Phòng học mẫu giáo (có hồ sơ thiết kế-dự toán kèm theo).

UBND tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

- Công bố mẫu thiết kế-dự toán công trình 01 Phòng học mẫu giáo theo đề xuất của Sở Xây dựng.

- Giao các đơn vị có liên quan nghiên cứu mẫu thiết kế-dự toán để vận dụng lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp với thực địa và thực tế tại địa phương. Do áp dụng thiết kế mẫu nên các Chủ đầu tư chỉ được thanh toán chi phí thiết kế theo quy định sử dụng thiết kế mẫu.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Toàn bộ hồ sơ thiết kế, dự toán đề nghị các đơn vị khai thác trong mục Văn bản mới tại địa chỉ http://tayninh.gov.vn

Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện theo nội dung văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như trên;
- LĐVP-CVK;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 339/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu339/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2013
Ngày hiệu lực28/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 339/UBND-KTN 2013 thiết kế dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 339/UBND-KTN 2013 thiết kế dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu339/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thảo
        Ngày ban hành28/02/2013
        Ngày hiệu lực28/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 339/UBND-KTN 2013 thiết kế dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 339/UBND-KTN 2013 thiết kế dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo

              • 28/02/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực