Công văn 3391/VPCP-KGVX

Công văn 3391/VPCP-KGVX về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3391/VPCP-KGVX tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3391/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1158/BVHTTDL-TCTDTT ngày 08 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại công văn số 50/UBND-VP7 ngày 02 tháng 4 năm 2010 về việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII vào năm 2014 như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án tổ chức Đại hội, trình duyệt theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3391/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3391/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3391/VPCP-KGVX tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3391/VPCP-KGVX tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3391/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3391/VPCP-KGVX tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3391/VPCP-KGVX tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI

              • 21/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực