Công văn 3392/VPCP-KGVX

Công văn 3392/VPCP-KGVX lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3392/VPCP-KGVX lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3392/VPCP-KGVX
V/v lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (tờ trình số 4316/TTr-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2009); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 492/BKH-LĐVX ngày 25 tháng 01 năm 2010), của Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 303/THVN ngày 15 tháng 3 năm 2010) về việc xin phép lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo việc triển khai xây dựng các dự án phủ sóng truyền hình tới vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2010.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị triển khai thực hiện nhóm dự án “Mở rộng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa” theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước.    

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3392/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3392/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3392/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3392/VPCP-KGVX lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3392/VPCP-KGVX lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3392/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3392/VPCP-KGVX lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3392/VPCP-KGVX lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình

              • 21/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực