Công văn 3392/VPCP-KTTH

Công văn 3392/VPCP-KTTH năm 2016 về hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3392/VPCP-KTTH xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới thuộc Nghệ An 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3392/VPCP-KTTH
V/v hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 2167/UBND-KT ngày 08 tháng 4 năm 2016 về hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về Điều kiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An thời gian qua; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 05 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: QP, TC, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3392/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3392/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3392/VPCP-KTTH xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới thuộc Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3392/VPCP-KTTH xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới thuộc Nghệ An 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3392/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3392/VPCP-KTTH xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới thuộc Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3392/VPCP-KTTH xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới thuộc Nghệ An 2016

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực