Công văn 3397/BNN-PC

Công văn 3397/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3397/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3397/BNN-PC
V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức công tác tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành do cơ quan mình ban hành từ ngày 01/11/2010 đến ngày 31/10/2011 có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt, bão và phát triển nông thôn.

Kết quả kiểm tra và danh mục văn bản (kèm theo các văn bản quy phạm pháp luật) có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Quý cơ quan ban hành đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 29/11/2011 để tổng hợp và kiểm tra theo thẩm quyền.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3397/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3397/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực21/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3397/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3397/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3397/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành21/11/2011
        Ngày hiệu lực21/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3397/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3397/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật

             • 21/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực