Công văn 3399/LĐTBXH-TL

Công văn số 3399/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Mía đường II

Nội dung toàn văn Công văn 3399/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Mía đường II


BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3399/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương năm 2006
đối với Tổng công ty Mía đường II
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Trả lời công văn số 1492/BNN-ĐMDN ngày 19/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11122/BTC-TCDN ngày 12/9/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 tính theo đơn vị sản phẩm của Tổng công ty Mía đường II (không bao gồm công ty mía đường Tuy Hòa và công ty đường Bình Dương), cụ thể:

a) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với sản phẩm đường các loại của Tổng công ty là: 415.980 đồng/tấn đường mía loại II, tương đương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2006: 27.236,34 tấn sản phẩm.

b) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với sản phẩm công nghiệp thực phẩm của Tổng công ty là: 910.942 đồng/tấn, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2006: 1.912,94 tấn sản phẩm.

c) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với sản phẩm công nghiệp khác của Tổng công ty là: 80.939 đồng/tấn, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2006: 27.020,27 tấn sản phẩm.

d) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với mía cây của Tổng công ty là: 54.078 đồng/tấn, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2006: 24.000 tấn sản phẩm.

Đơn giá tiền lương năm 2006 thỏa thuận tại tiết a, b, c, và d điểm 1 công văn này tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006:

- Nộp NSNN: theo đúng quy định của pháp luật;

- Tổng doanh thu: 219.605 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 8.967 triệu đồng.

2/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, tư vấn của Tổng công ty là: 59,239 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006:

- Doanh thu: 34.947 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 1.214 triệu đồng.

3/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu hoặc khối lượng sản phẩm quy đổi thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu hoặc khối lượng sản phẩm quy đổi thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc khối lượng sản phẩm quy đổi thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc khối lượng sản phẩm quy đổi thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

4/ Đối với công ty mía đường Tuy Hòa và công ty đường Bình Dương đã có quyết định chuyển sang công ty cổ phần trong năm 2006 nhưng vẫn có thời gian hoạt động theo cơ chế của công ty nhà nước thì thời gian này đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Mía đường II giao đơn giá tiền lương cho các công ty bảo đảm nguyên tắc không cao hơn đơn giá tiền lương đã giao năm 2005.

5/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Mía đường II là 321.311 nghìn đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định theo thẩm quyền về giao đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Mía đường II theo thỏa thuận nói trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
Lê Duy Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3399/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3399/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2006
Ngày hiệu lực29/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3399/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Mía đường II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3399/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Mía đường II
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3399/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Duy Đồng
        Ngày ban hành29/09/2006
        Ngày hiệu lực29/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3399/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Mía đường II

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3399/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty Mía đường II

              • 29/09/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/09/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực