Công văn 34/CP-ĐMDN

Công văn về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 34/CP-ĐMDN thi hành Luật Doanh nghiệp


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/CP-ĐMDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/CP-ĐMDN NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2000VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ đầu năm đến nay, việc triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp và các Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ 84 loại giấy phép kinh doanh không cần tiếp tục duy trì, đã tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới và bổ sung ngành, nghề được tăng nhanh cả về số lượng lẫn quy mô vốn và đã tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.

Để Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đồng bộ, thống nhất, phát huy tốt hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng của mình tổ chức chỉ đạo, thực hiện một số việc sau đây:

a. Khẩn trương rà soát, bãi bỏ các loại giấy phép kinh doanh do Bộ, ngành, địa phương ban hành mà không theo đúng các quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2000 và công bố ngay trên các phương tiện thông tin những loại giấy phép được bãi bỏ kỳ này; công bố danh mục ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện được quy định theo luật pháp hiện hành và điều kiện kinh doanh của từng ngành, nghề trước ngày 30 tháng 9 năm 2000.

b. Tiến hành rà soát các Luật, Pháp lệnh, Nghị định có quy định về những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của mình mà không cần tiếp tục duy trì giấy phép trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý kinh doanh đối với những ngành, nghề này.

Trước mắt, phối hợp với tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp trong tháng 6 năm 2000 trình Chính phủ danh mục các loại giấy phép kinh doanh cần bãi bỏ.

c. Việc tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải bảo đảm theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 02/2000/NĐ-CP Nghị định số 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc bãi bỏ 84 loại giấy phép theo Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Trong tháng 5 năm 2000, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành Thông tư Liên bộ hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng: đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư; đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể phải tập trung tại một đầu mối thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, nghiên cứu việc đăng ký kinh doanh cho các đối tượng khác cũng tại đầu mối này; tổ chức, bố trí cán bộ có nghiệp vụ làm công tác đăng ký kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 4, Điều 5, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000.

3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a. Chỉ đạo xây dựng, quản lý thống nhất hệ thống thông tin nối mạng về doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

b. Nghiên cứu, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh và biện pháp quản lý đối với những ngành, nghề kinh doanh mới, nhất là những ngành, nghề có ảnh hưởng nhiều đến văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định về thanh tra chuyên ngành cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp về thực hiện kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo hướng đảm bảo giám sát được điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, không gây phiền hà cho đơn vị, cơ sở.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 34/CP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu34/CP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2000
Ngày hiệu lực22/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 34/CP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 34/CP-ĐMDN thi hành Luật Doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 34/CP-ĐMDN thi hành Luật Doanh nghiệp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu34/CP-ĐMDN
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành22/05/2000
       Ngày hiệu lực22/05/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 34/CP-ĐMDN thi hành Luật Doanh nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 34/CP-ĐMDN thi hành Luật Doanh nghiệp

          • 22/05/2000

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/05/2000

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực