Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT

Nội dung toàn văn Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT 2023 tăng cường công tác cấp cứu dịp Tết 2023


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KCB-QLCL&CĐT
Vv Tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:


- Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường Đại học;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau đây:

1) Bảo đảm thường trực 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực được niêm yết tại các khoa, phòng. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

2) Chủ động đối phó với dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19: Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch Covid-19. Xây dựng phương án thường trực thu dung, điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

3) Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

4) Tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết: chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

5) Có phương án đối phó với tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra: cảnh báo người dân về các nguy cơ tai nạn hay gặp ngày Tết như: thảm họa do tập trung đông người tại các sự kiện và điểm du lịch, tai nạn giao thông do rượu bia, đánh nhau, pháo nổ, vũ khí vật liệu nổ tự chế, ngộ độc thực phẩm. Có phương án cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xấu xảy ra.

6) Thực hiện báo cáo trực tuyến hàng ngày: trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh, cụ thể như sau:

6.1. Địa chỉ phần mềm và tài khoản: (i) Báo cáo trực tuyến hàng ngày, (ii) danh sách người bệnh tai nạn do Pháo nổ, Vũ khí vật liệu nổ tự chế, (iii) danh sách người bệnh tử vong do tai nạn giao thông (tử vong trước viện, tử vong tại viện, xin về tử vong tại nhà) trên phần mềm cdc.kcb.vn. Sử dụng tài khoản báo cáo Tết đã cấp năm 2022 hoặc tài khoản báo cáo COVID-19, các cơ sở khám chữa bệnh chưa có tài khoản đề nghị đăng ký trực tiếp trên phần mềm hoặc qua email: [email protected], đề nghị hoàn thành trước ngày 18/01/2023.

6.2. Quản lý người bệnh tử vong tại Cổng dữ liệu khám chữa bệnh dulieu.kcb.vn theo hướng dẫn về thực hiện Thông tư 24/2020/TT-BYT và Hướng dẫn liên thông dữ liệu thực hiện Đề án 06.

6.3. Thời gian thực hiện báo cáo:

- Hoàn thành đăng ký tài khoản trong ngày 18/01/2023.

- Số liệu chuẩn bị công tác khám chữa bệnh (1 ngày trước kỳ nghỉ): bắt đầu thu thập từ sáng ngày 19/01/2023 để báo cáo sáng 20/01/2023).

- Báo cáo trực tuyến chính thức hàng ngày: số liệu từ 7 giờ sáng ngày 20/01/2023 (báo cáo vào sáng 21/01/2023) đến hết ngày 26/01/2023 (báo cáo vào sáng ngày 27/01/2023). Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo khẩn hoặc trực tiếp qua Đường dây nóng y tế, cụ thể:

18/01

20/01

21/01

22/01

Mùng 1

23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

Hoàn thành đăng ký tài khoản

8 giờ sáng bắt đầu báo cáo số liệu chuẩn bị

8 giờ sáng hàng ngày báo cáo chính thức số liệu theo ca trực. Ngày 23/01 tức Mùng 2 Tết báo cáo 3 ngày Tết cả bằng văn bản

8 giờ sáng hàng ngày báo cáo số liệu theo ca trực. Ngày 26/01 báo cáo 6 ngày Tết cả bằng văn bản

8 giờ sáng báo cáo số liệu theo ca trực, rà soát số liệu, danh sách ca bệnh báo cáo tổng kết 7 ngày Tết cả bằng văn bản

6.4. Thời gian chốt số liệu báo cáo trong ngày: Theo ca trực của cơ sở khám chữa bệnh, từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Bệnh viện báo cáo (trực tuyến) về cơ quan chủ quản trước 8 giờ sáng hàng ngày. Sở Y tế rà soát số liệu và tổng hợp báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế trước 9 giờ sáng hàng ngày;

6.5. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm: Phân công cán bộ chuyên trách trực báo cáo trực tuyến, Lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu;

6.6. Sở Y tế, Y tế ngành có trách nhiệm: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của số liệu trên phần mềm báo cáo trực tuyến của từng đơn vị. Phân công cán bộ thường trực báo cáo hàng ngày. Danh sách cán bộ trực báo cáo (Sở Y tế, Họ và Tên, Chức vụ, Số điện thoại di động, Email) đề nghị gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước kỳ nghỉ Tết qua địa chỉ email: [email protected].

- Phụ lục 1: Biểu mẫu báo cáo tổng hợp: nhập báo cáo trực tuyến và gửi file điện tử qua email;

- Phụ lục 2: Danh sách ca bệnh bệnh nhân chi tiết: hình thức báo cáo trực tuyến trên phần mềm, bao gồm:

Loại tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch

Ngoại trú

Nội trú

Tử vong

1- Tai nạn giao thông

x

2- Tai nạn do đánh nhau

Chỉ báo cáo số tổng hợp

3- Tai nạn sinh hoạt

4- Tai nạn do pháo nổ, pháo hoa

x

x

x

5- Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế

x

x

x

6- Ngộ độc thực phẩm

Chỉ báo cáo số tổng hợp

7- COVID-19 (+)

Báo cáo nhanh hàng ngày và Ca bệnh tử vong theo QĐ 7077/QĐ-BYT

+ Tai nạn Giao thông: Danh sách ca Tử vong bao gồm cả Tử vong trên đường đến viện, tử vong tại bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về;

+ Tai nạn do Pháo nổ, pháo hoa: Tất cả các đối tượng;

+ Tai nạn do Vũ khí các loại, vật liệu nổ tự chế: Tất cả các đối tượng;

+ Tai nạn sinh hoạt, đánh nhau, ngộ độc thực phẩm (không bao gồm rối loạn tiêu hoá): Chỉ báo cáo số tổng hợp.

7. Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, gửi về Bộ Y tế đúng thời gian để kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Vụ TH VPCP; VP UB ATGT QG; VP UB CVĐXH QH; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Cục CSGT BCA;
- Các Đ/c Phó Cục trưởng;
- Trang thông tin điện tử BYT; kcb.vn;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê


CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC- …

……………, ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO NHANH
TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH, CẤP CỨU, TAI NẠN, NGỘ ĐỘC
từ 8 giờ ngày _ _/_ _/ _ _ _ _ tính đến 8 giờ ngày _ _/_ _/_ _ _ _

Kính gửi: …..

Đơn vị xin báo cáo nhanh tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tại nạn ngộ độc trong 24 giờ qua tính đến 8 giờ ngày / /_ _ _ _ như sau:

1. Tình hình khám, cấp cứu tai nạn, ngộ độc:

TT

Khám, cấp cứu

BN cũ (1)

Khám bệnh (2)

Vào viện (3)

Chuyển viện (4)

Ra viện (5)

Tử vong (6)

*BN hiện có tại thời điểm gửi báo cáo (7)

Tổng số

Khám BHYT

Ngoại trú

Nội trú

Tổng số

Tiên lượng TV xin về

TV nội viện

TV trước viện

Tổng số

Ca nặng, hoặc nguy kịch

(1)

(2.1)

(2.2 )

(3)

(4.1)

(4.2)

(5.1)

(5.2)

(6.1)

(6.2)

(7.1)

(7.2)

TỔNG CỘNG
(phải nhập chi tiết các từ các hàng dưới)

1

Tai nạn giao thông

2

Tai nạn do đánh nhau

3

Tai nạn sinh hoạt

4

Tai nạn do pháo nổ*

5

Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế*

6

Ngộ độc thực phẩm

7

COVID-19

8

Các đối tượng người bệnh khác (không thuộc 6 đối tượng trên)

9

Số ca phẫu thuật (loại 3 trở lên)

Trong đó:

11

Tổng số lượng máu dự trữ tại BV tại thời điểm báo cáo
(đơn vị tính = ml)

9.1

Phẫu thuật cấp cứu do tai nạn

12

Số lượt xe cứu thương BV

9.2

Các Phẫu thuật khác

13

Đường dây nóng BV

10

TS trẻ sinh tại BV

10.1

Trong đó, số trẻ sinh mổ đẻ

Liên hệ

Họ và Tên

Chức vụ

ĐTDĐ

Email

15

Lãnh đạo trực chuyên môn

Họ và tên

Giám đốc

16

Nhân viên trực báo cáo

Họ và Tên

Ghi chú: * Bệnh nhân hiện có = BN cũ + vào viện - Chuyển viện nội trú - Ra viện - TV nội viện

2. Nhận xét

Hoạt động khác của bệnh viện


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, .....

Người làm báo cáo
Họ và tên

Lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh
Họ và Tên

PHỤ LỤC 2:

DANH SÁCH CA BỆNH TAI NẠN DO PHÁO, VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ TỰ CHẾ VÀ CA TỬ VONG DO TNGT TRONG DỊP NGHỈ LỄ TẾT QUÝ MÃO 2023
(Ban hành kèm theo Công văn số /KCB-QLCL&CĐT ngày __/01/2023 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về tăng cường công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc dịp Tết Quý Mão 2023)

STT

Họ và tên

Tuổi

Giới

Địa chỉ

Huyện

Tỉnh

Chẩn đoán

Ngày vào

Ngày ra

Ngày tai nạn

Kết quả điều trị

Ghi chú

1

2

3

Lý do vào viện:

Kết quả điều trị:

1- Tai nạn giao thông

2- Tai nạn do đánh nhau

3- Tai nạn sinh hoạt

4- Tai nạn do pháo nổ

5- TN do vũ khí, vật liệu nổ tự chế

6- Ngộ độc thực phẩm

7- COVID-19 (+)

1- Đang điều trị

2- Khỏi ra viện

3- Chuyển viện

4- Tiên lượng tử vong xin về

5- Tử vong

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu34/KCB-QLCL&CĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT

Lược đồ Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT 2023 tăng cường công tác cấp cứu dịp Tết 2023


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT 2023 tăng cường công tác cấp cứu dịp Tết 2023
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu34/KCB-QLCL&CĐT
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Lương Ngọc Khuê
        Ngày ban hành10/01/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT 2023 tăng cường công tác cấp cứu dịp Tết 2023

              Lịch sử hiệu lực Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT 2023 tăng cường công tác cấp cứu dịp Tết 2023

              • 10/01/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực