Công văn 34/KHXX

Công văn 34/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

Nội dung toàn văn Công văn 34/KHXX hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự


TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/KHXX

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 34/KHXX NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BIỂU MẪU THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ

Kính gửi: Các Toà án nhân dân cấp tỉnh và các Toà án nhân dân cấp huyện

Để thực hiện đúng các quy định của Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh Thi hành án phạt tù, Toà án nhân dân tối cao gửi đến Toà án các cấp hai biểu mẫu "Quyết định thi hành bản án hình sự" và hai biểu mẫu "Quyết định thi hành quyết định hình sự giám đốc thẩm" để thay thế biểu mẫu "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang bị tạm giam (mẫu số 1 THA) và biểu mẫu "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang tại ngoại (mẫu số 2 THA). Từ nay các Toà án không áp dụng hai biểu mẫu "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang bị tạm giam (mẫu số 1 THA) và "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang tại ngoại (mẫu số 2 THA) trong tập biểu mẫu do Toà án nhân dân tối cao ban hành trước đây và cho đến nay đang được áp dụng.TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ GIÁM ĐỐC THẨM
(Đối với người bị kết án đang tại ngoại)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù,

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành Quyết định hình sự giám đốc thẩm số......................................

ngày............... tháng.............. năm...............................................................

của ...............................................................................................................

về hình phạt tù đối với ................................................................................

bị kết án về tội ............................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, người bị kết án phải có mặt tại Công an ....................................................................................

......................................................................................................................

để chấp hành hình phạt; nếu quá thời hạn bảy ngày đó mà không có mặt tại cơ quan Công an, thì sẽ bị Công an áp giải đến trại giam.

3. Công an ..................................................................................... thi hành quyết định này và thông báo cho Toà án nhân dân ...................................... biết kết quả

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Người bị kết án;

- .....................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- VKSND ..................................

- Lưu.


TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ GIÁM ĐỐC THẨM
(Đối với người bị kết án đang thi hành án)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN...............................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh thi hành án phạt tù.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành Quyết định hình sự giám đốc thẩm số ..................................

ngày ...........tháng.............. năm ...............................................................

của.............................................................................................................

về hình phạt tù đối với .............................................................................

bị kết án về tội ..........................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Ban giám thị Trại giam..........................................................................

...................................................................................................................

thi hành quyết định này và thông báo cho gia đình người bị kết án biết nơi người đó bị giam.

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Ban giám thị trại giam;

......................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- Người bị kết án;

- VKSND ..................................

- Lưu.


TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ
(Đối với người bị kết án đang tại ngoại)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN ...................................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù,

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành bản án hình sự ...........................................................................

số..../HS........ ngày..... tháng ................ năm ...............................................

của Toà án nhân dân ...................................................................................

về hình phạt tù đối với ..................................................................................

bị kết án về tội ..............................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, người bị kết án phải có mặt tại Công an ....................................................................................

.......................................................................................................................

để chấp hành hình phạt; nếu quá thời hạn bảy ngày đó mà không có mặt tại cơ quan Công an, thì sẽ bị Công an áp giải đến trại giam.

3. Công an ............................................................................................... thi hành quyết định này và thông bán cho Toà án nhân dân...................................... biết kết quả

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Người bị kết án;

- .....................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- VKSND ..................................

- Lưu.


TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ
(Đối với người bị kết án đang bị tạm giam)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN ..........................................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù,

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành bản án hình sự ..............................................................................

số ............/HS ........... ngày ............... tháng ................ năm ..........................

của Toà án nhân dân .......................................................................................

về hình phạt tù đối với ......................................................................................

bị kết án về tội ..................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Ban giám thị Trại giam ..................................................................................

............................................................................................................................

thi hành quyết định này và thông báo cho gia đình người bị kết án biết nơi người đó bị giam.

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Ban giám thị trại giam;

- .....................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- Người bị kết án;

- VKSND ..................................

- Lưu.

 

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 34/KHXX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu34/KHXX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/1997
Ngày hiệu lực23/04/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 34/KHXX

Lược đồ Công văn 34/KHXX hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 34/KHXX hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu34/KHXX
       Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
       Người kýTrịnh Hồng Dương
       Ngày ban hành23/04/1997
       Ngày hiệu lực23/04/1997
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 34/KHXX hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

            Lịch sử hiệu lực Công văn 34/KHXX hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

            • 23/04/1997

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/1997

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực