Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh tiểu học và trung học cơ sở năm học 2012 - 2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh tiểu học


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/SGD&ĐT-GDTrH
V/v Tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh TH và THCS năm học 2012 - 2013

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục & Đào tạo quận/huyện, thị xã

Căn cứ vào Công văn số 8328/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2012 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 9303/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/10/2012 của Sở GD&ĐT về tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh TH và THCS năm học 2012 - 2013, Sở GD & ĐT Hà Nội hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet cho học sinh TH và THCS năm học 2012 - 2013 cấp trường, quận/quận/huyện, thị xã, thành phố như sau:

1. Lựa chọn vòng thi và thời gian thi

Vòng thi cấp trường, cấp quận/huyện, thị xã và cấp Thành phố thực hiện theo các ca thi như sau:

Ca thi

Khối lớp

Thời gian thi

Ca 1

3 ; 5

7h15 đến 9h15

Ca 2

1 ; 2 và 4

9h30 đến 11h30

Ca 3

7 ; 9

13h15 đến 15h15

Ca 4

6 ; 8

15h30 đến 17h30

a. Vòng thi cấp trường

Các trường tổ chức thi vòng 10 mở từ ngày 02/01/2013 đến 12/01/2013 (trừ ngày chủ nhật). Nếu trường nào chưa tổ chức thi được theo đúng lịch thì sẽ chọn vòng 13 hoặc vòng 14 để thi lại. Thời gian có thể tổ chức thi: Vòng 13 mở từ 7 giờ 15 ngày 30/01 đến 17 giờ 30 ngày 17/02/2013; vòng 14 mở từ 7 giờ 15 ngày 20/02 đến 17 giờ 30 ngày 02/3/2013.

b. Vòng thi cấp quận/huyện, thị xã

Vòng 15 mở từ 7 giờ 15 ngày 06/3 đến 17 giờ 30 ngày 11/3 (trừ ngày chủ nhật).

c. Vòng thi cấp Thành phố

Thi vòng 17, từ 7h đến 17h ngày 28/3/2013

2. Tạo mã thi các cấp

a. Tạo mã thi cấp trường

- Mã trường chỉ tạo được kể từ ngày 15/12/2012.

- Ban tổ chức cấp trường cử 1 cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cho trường mình (xem hướng dẫn tạo mã trên trang Violympic.vn).

- Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Nếu thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và phải ghi rõ mã số thi cho đợt thi nào.

- Mỗi đợt thi ban tổ chức nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi một mã số nào đó không sử dụng được.

b. Tạo mã thi cấp quận/ huyện, thị xã

- Ban tổ chức cấp quận/huyện, thị xã, Thành phố, cử cán bộ vào đăng ký thành viên trên trang http://violympic.vn với đối tượng là giáo viên (có thể cử cán bộ phụ trách theo cấp học) sau đó vào tạo mã số dự thi cấp quận/ huyện, thị xã cho địa phương mình. Cán bộ được giao nhiệm vụ tạo mã thi cấp quận/ huyện, thị xã phải đăng ký thông tin với ban tổ chức cấp toàn quốc trước, mã thi mới có hiệu lực. Các đơn vị gửi đăng ký thành viên "Tạo Mã" cho Ban Tổ chức cấp toàn quốc trước ngày 10/01/2013. Bản mềm gửi qua địa chỉ violympic@moet.edu.vn, bản cứng gửi theo địa chỉ Phòng Violympic Trường Đại học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

- Mỗi ca thi phải tạo 2 mã, một mã chính và một mã phụ: Ca 1: mã chính …; mã phụ…; …; Ca 4: mã chính …; mã phụ ….

- Người được giao trách nhiệm tạo mã cho vòng thi cấp quận/ huyện, thị xã của địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi nhớ và bảo mật mã thi.

- Mã số dự thi của đơn vị nào chỉ có tác dụng cho học sinh của đơn vị đó.

- Mã số dự thi cấp quận/huyện, thị xã sẽ bắt đầu tạo được trước 15 ngày, tính đến ngày tổ chức vòng thi.

3. Chọn và lập danh sách học sinh dự thi các cấp

- Học sinh được chọn dự thi cấp trường phải là thành viên của Violympic và đã thi vượt qua tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp trường.

- Học sinh được chọn dự thi cấp quận/huyện, thị xã phải vượt qua vòng thi cấp trường và tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp quận/huyện, thị xã.

- Học sinh được chọn dự thi cấp Thành phố phải vượt qua vòng thi cấp quận/ huyện, thị xã và tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp Thành phố.

- Số học sinh đội tuyển từng khối lớp do ban tổ chức các cấp mỗi địa phương quy định. Thi Thành phố mỗi khối lớp chọn 10 học sinh.

- Họ và tên học sinh phải đúng với danh sách học sinh của lớp (lưu ý tên học sinh trên Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu).

4. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Mỗi học sinh tham gia dự thi có 1 máy vi tính và các phòng thi có 1 số máy vi tính dự phòng. Các máy vi tính có cấu hình tương đương và phải được kết nối mạng Internet. (lưu ý đường truyền Internet đến trường) và có nguồn điện dự phòng.

- Các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player hay chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay chưa? Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt. Khi đó cần vào mục "Trợ giúp" để xem hướng dẫn cài đặt.

5. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát. Học sinh tiểu học không được phép mang máy tính cầm tay vào phòng thi.

6. Tổ chức thi cấp Thành phố

a. Coi thi

- Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, phục vụ, bảo vệ, y tế.

- Nếu có nhiều địa điểm thi mỗi điểm phải có ít nhất 01 Phó Chủ tịch.

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện: khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Thành phần Hội đồng coi thi:

+ Chủ tịch: lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã.

+ Phó Chủ tịch: lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo trường sở tại.

+ Thư ký: cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, thư ký HĐ nhà trường

+ Giám thị: Mỗi phòng thi có 3 giám thị là giáo viên tin học các trường THCS, TH

+ Giám sát kỳ thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động.

b. Lịch làm việc

Ngày 15/3/2013

Các Phòng Giáo dục quận, huyện nộp về Sở (Phòng GDTrH) qua đường công văn và qua Email gdtrunghoc@hanoiedu.vn (theo mẫu đính kèm):

- Báo cáo địa điểm thi;

- Danh sách lãnh đạo và giám thị coi thi;

- 04 giáo viên làm thanh tra (Gửi về Phòng Thanh tra Sở);

- Danh sách thí sinh.

Ngày 26/03/2013

- 14 giờ 00 Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận tại phòng GDTrH;

- Quyết định thanh tra kỳ thi;

- Bao bì đựng mã đề thi.

Chiều 27/3/2013

Họp Hội đồng coi thi: phân công nhiệm vụ, kiểm tra CSVC, phân công nhiệm vụm niêm phong máy tính, phòng thi…

Ngày 28/3/2013:

Ca 1

- 6 giờ 30 tập trung học sinh, khai mạc kỳ thi, phổ biến nội dung và quy chế thi.

- 6 giờ 40 Chủ tịch giao bì mã đề cho giám thị 1.

- 6 giờ 50 học sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ dự thi (Phòng GD&ĐT cấp thẻ), khởi động máy vi tính.

- 7 giờ 10 giám thị phòng thi viết mã đề thi lên bảng và học sinh bắt đầu làm bài thi.

Ca 2

- 8 giờ 50 tập trung học sinh, phổ biến nội dung và quy chế thi.

- 9 giờ 00 Chủ tịch giao bì mã đề cho giám thị 1.

- 9 giờ 10 học sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ dự thi (Phòng GD&ĐT cấp thẻ), khởi động máy vi tính.

- 9 giờ 25 giám thị phòng thi viết mã đề thi lên bảng và học sinh bắt đầu làm bài thi.

Ca 3

- 12 giờ 30 tập trung học sinh, phổ biến nội dung và quy chế thi.

- 12 giờ 40 Chủ tịch giao bì mã đề cho giám thị 1.

- 12 giờ 50 học sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ dự thi (Phòng GD&ĐT cấp thẻ), khởi động máy vi tính.

- 13 giờ 10 giám thị phòng thi viết mã đề thi lên bảng và học sinh bắt đầu làm bài thi.

Ca 4

- 15 giờ 00 tập trung học sinh, phổ biến nội dung và quy chế thi.

- 15 giờ 00 Chủ tịch giao mã đề cho giám thị 1.

- 15 giờ 10 học sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ dự thi (Phòng GD&ĐT cấp thẻ), khởi động máy vi tính.

- 15 giờ 25 giám thị phòng thi viết mã đề thi lên bảng và học sinh bắt đầu làm bài thi.

Kết thúc giờ làm bài, giám thị ghi kết quả của học sinh vào bảng ghi tên học sinh dự thi trước sự chứng kiến của học sinh.

b. Đóng gói và niêm phong:

Túi đựng hồ sơ thi gồm: 01 bản kết quả học sinh dự thi đã có chữ ký của học sinh dự thi, các loại biên bản lập tại phòng thi và biên bản của hội đồng coi thi. Niêm phong có chữ ký của giám thị, thư ký, Chủ tịch hội đồng coi thi và đóng dấu.

Hồ sơ thi nộp về Phòng GDTrH ngày 29/3/2013.

7. Một số điều cần lưu ý khi coi thi

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "Những điều cần biết") hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi… thì cho phép học sinh vào thi lại

- Trong quá trình thi nếu giám thị phát hiện học sinh có hiện tượng dùng hai tài khoản trên cùng một máy hoặc sử dụng phần mềm không hợp lệ thì giám thị yêu cầu học sinh ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết.

- Khi học sinh đã đăng nhập vào trang web Violympic, giám thị coi thi cần đối chiếu số ID hiển thị ngay cạnh tên của học sinh với số ID trong danh sách dự thi. Nếu ID của học sinh khác ID trong danh sách đăng ký dự thi thì nick thi đó của học sinh là không hợp lệ.

- Khi học sinh làm xong bài thi, giám thị kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu "Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi" thì giám thị đến bấm vào mục "Kết quả" để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi.

- Kết quả thi của học sinh được ban tổ chức lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập và vào mục "Thi các cấp", chọn phần "Thống kê kết quả thi", nhập mã số thi và nhấn vào "Thống kê" để biết kết quả của các học sinh thi bởi mã số này.

- Khi một đợt thi kết thúc, ban tổ chức các cấp phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập và vào "Thi các cấp" vào mục "Quản lí mã", để khóa mã.

- Học sinh chỉ được thi một lần duy nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố như máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền…, học sinh được phép thi lại nhưng phải có biên bản của giám thị coi thi.

- Giám thị phải đảm bảo tổng thời gian làm bài của thí sinh tối đa là 60 phút, không tính khoảng thời gian xử lý sự cố.

8. Xếp hạng học sinh theo từng khối lớp

Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, ban tổ chức các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Nhận được Công văn này, các Phòng GD&ĐT quận/huyện, thị xã triển khai, thực hiện để cuộc thi giải Toán qua Internet cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2012 - 2013 đạt kết quả. Thông tin về kỳ thi thường xuyên được cập nhật trên trang Web: violympic.vn. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin báo về Phòng Giáo dục Trung học (ĐT: 0439440689 hoặc 0438264083) hoặc Ban tổ chức thi cấp toàn quốc để được hướng dẫn liên hệ qua số điện thoại thường trực: 0437956250, 0913032415 hoặc 0985050281 để giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng KHTC, Thanh tra, QLT, GDTH;
- Phòng KH&CNTT;
- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu34/SGD&ĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2013
Ngày hiệu lực03/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH

Lược đồ Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh tiểu học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh tiểu học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu34/SGD&ĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Ngọc Quang
        Ngày ban hành03/01/2013
        Ngày hiệu lực03/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh tiểu học

            Lịch sử hiệu lực Công văn 34/SGD&ĐT-GDTrH tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh tiểu học

            • 03/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực