Công văn 3400/BHXH-VP

Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3400/BHXH-VP
V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ của BHXH các tỉnh, thành phố nhìn chung đã đi vào nề nếp; nội dung báo cáo đã phản ánh được kết quả hoạt động và những khó khăn vướng mắc của địa phương. Tuy nhiên, việc gửi báo cáo của một số địa phương còn chậm; nội dung sơ sài chỉ thống kê các chỉ tiêu đạt được trong kỳ báo cáo, không chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chưa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ; thời điểm chốt số liệu báo cáo chưa thống nhất…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và báo cáo định kỳ có số liệu thống nhất, đồng thời với chỉ tiêu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Công văn số 2961/BHXH-KHTC ngày 15/7/2011 của BHXH Việt Nam, tạo thuận lợi cho BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ như sau:

- Nội dung và bố cục báo cáo: thực hiện theo Quyết định số 2535/2001/QĐ-BHXH-VP ngày 26/11/2001 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống BHXH Việt Nam.

- Thời điểm báo cáo thực hiện theo quy định tại Công văn số 2961/BHXH-KHTC ngày 15/7/2011 của BHXH Việt Nam cụ thể như sau:

+ Số liệu báo cáo chốt vào ngày cuối cùng của tháng báo cáo; báo cáo tổng kết năm chốt hết ngày 31/12 năm báo cáo.

+ Thời gian gửi báo cáo: BHXH các tỉnh, thành phố gửi báo cáo hàng tháng về BHXH Việt Nam (Văn phòng) trước ngày 05 của tháng kế tiếp; báo cáo tổng kết năm trước ngày 10/01 năm sau; đồng thời với việc gửi báo cáo qua đường bưu điện, BHXH các tỉnh, thành phố gửi báo cáo qua đường email: phapchetonghop@gmail.com).

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3400/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3400/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2011
Ngày hiệu lực16/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3400/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành16/08/2011
        Ngày hiệu lực16/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3400/BHXH-VP thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ

             • 16/08/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/08/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực