Công văn 3400/LĐTBXH-TL

Công văn số 3400/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiền lương năm 2006 đối với Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL

Nội dung toàn văn Công văn 3400/LĐTBXH-TL tiền lương năm 2006 Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3400/LĐTBXH-TL
V/v: tiền lương năm 2006 đối với Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL 
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Trả lời công văn số 7705/NHNN-TCCB ngày 8/9/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 12070/BTC-TCNH ngày 29/9/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là: 544,2 đồng/1000 đồng Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có lương), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006:

- Tổng doanh thu: 2.309.534 triệu đồng

- Tổng chi phí (chưa có lương): 2.118.661 triệu đồng

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương): 190.873 triệu đồng

- Lợi nhuận: 87.000 triệu đồng

- Mức trích dự phòng rủi ro: 70.000 triệu đồng

Năm 2006, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long phải trích đủ dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch là 70 tỷ đồng. Trường hợp đến cuối năm tài chính năm 2006, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long trích dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 nói trên nhưng không đến 70 tỷ đồng thì phần chênh lệch làm lợi nhuận tăng không được tính lương.

2/ Thực hiện Điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là: 1.028.256 nghìn đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

4/ Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2006 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long trong khuôn khổ thỏa thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Ngân hàng và gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3400/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3400/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2006
Ngày hiệu lực29/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3400/LĐTBXH-TL tiền lương năm 2006 Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3400/LĐTBXH-TL tiền lương năm 2006 Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3400/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Duy Đồng
        Ngày ban hành29/09/2006
        Ngày hiệu lực29/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3400/LĐTBXH-TL tiền lương năm 2006 Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3400/LĐTBXH-TL tiền lương năm 2006 Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL

           • 29/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực