Công văn 3400/VPCP-QHQT

Công văn số 3400/VPCP-QHQT về việc bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3400/VPCP-QHQT bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3400/VPCP-QHQT
V/v bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2851/TTr-BKH ngày 22 tháng 4 năm 2008) về việc phê duyệt bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia về Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 tại tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ký thỏa thuận bổ sung nói trên với đại diện Chính phủ Ôtrâylia.

3. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục ủy quyền theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: ĐP, KTN, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3400/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3400/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3400/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3400/VPCP-QHQT bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3400/VPCP-QHQT bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3400/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3400/VPCP-QHQT bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3400/VPCP-QHQT bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ

              • 23/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực