Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN

Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN 2018 hướng dẫn Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí Hộ nghèo


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3401/LĐTBXH-VPQGGN
V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Hộ nghèo” theo quy định Điểm c Điều 1 của Quyết định như sau:

- Hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Hộ nghèo do bệnh hiểm nghèo: danh mục bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng: quy trình xét bổ sung hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Công văn này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ NNPTNT (để phối hợp);
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3401/LĐTBXH-VPQGGN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN 2018 hướng dẫn Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí Hộ nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN 2018 hướng dẫn Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí Hộ nghèo
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3401/LĐTBXH-VPQGGN
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýLê Tấn Dũng
       Ngày ban hành17/08/2018
       Ngày hiệu lực17/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN 2018 hướng dẫn Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí Hộ nghèo

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN 2018 hướng dẫn Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí Hộ nghèo

          • 17/08/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/08/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực