Công văn 3407/BHXH-KHĐT

Công văn 3407/BHXH-KHĐT năm 2014 về giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3407/BHXH-KHĐT năm 2014 giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3407/BHXH-KHĐT
V/v: giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

 

Thực hiện quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 126 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, để đảm bảo thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng theo quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án nói chung và tổ chức lựa chọn nhà thầu nói riêng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và trước pháp luật về kết quả thực hiện dự án.

2. Gửi BHXH Việt Nam dự thảo (bản mềm) hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng đối với các gói thầu xây dựng, lắp đặt và mua sắm thiết bị để BHXH Việt Nam có căn cứ thực hiện rà soát và cho ý kiến. Chủ đầu tư tiếp thu, bổ sung trước khi phát hành hồ sơ chính thức.

3. Kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, BHXH Việt Nam cử cán bộ trực tiếp tham gia giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của đơn vị.

Hồ sơ, tài liệu gửi về BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch và Đầu tư) theo địa chỉ Email: khdt.thamdinh@vss.gov.vn, điện thoại 04.39361753. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ TRƯƠNG BAN
Đặng Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3407/BHXH-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3407/BHXH-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2014
Ngày hiệu lực16/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3407/BHXH-KHĐT năm 2014 giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3407/BHXH-KHĐT năm 2014 giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3407/BHXH-KHĐT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐặng Thu Hà
        Ngày ban hành16/09/2014
        Ngày hiệu lực16/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3407/BHXH-KHĐT năm 2014 giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu Bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3407/BHXH-KHĐT năm 2014 giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu Bảo hiểm xã hội

             • 16/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực