Công văn 3407/VPCP-KTN

Công văn 3407/VPCP-KTN về thu hồi đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3407/VPCP-KTN thu hồi đất dự án sản xuất, kinh doanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3407/VPCP-KTN
V/v thu hồi đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 1118/UBND-VP ngày 10 tháng 3 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1335/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 4946/BTC-QLCS ngày 18/4/2011) về việc thu hồi đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3407/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3407/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2011
Ngày hiệu lực26/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3407/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3407/VPCP-KTN thu hồi đất dự án sản xuất, kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3407/VPCP-KTN thu hồi đất dự án sản xuất, kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3407/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành26/05/2011
        Ngày hiệu lực26/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3407/VPCP-KTN thu hồi đất dự án sản xuất, kinh doanh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3407/VPCP-KTN thu hồi đất dự án sản xuất, kinh doanh

              • 26/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực