Công văn 3408/VPCP-KTN

Công văn 3408/VPCP-KTN chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT đối với quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 817 đến km 887) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3408/VPCP-KTN chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3408/VPCP-KTN
V/v chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT đối với quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 817 đến km 887).

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (công văn số 711/UBND-TH ngày 24 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2734/BKH-GS-TĐĐT ngày 26 tháng 4 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2319/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 5133/BTC-ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2010) về chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) đối với quốc lộ 14 đoạn từ km 817 đến km 887, tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, chủ trương đầu tư đối với quốc lộ 14 đoạn từ km 817 đến km 887, tỉnh Đắk Nông theo hình thức Hợp đồng BOT trên cơ sở đảm bảo yêu cầu tiến độ và khả năng thu hồi vốn cho Nhà đầu tư.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện Dự án nêu trên; kêu gọi đầu tư và lựa chọn Nhà đầu tư BOT theo các quy định hiện hành.

3. Việc hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án sẽ được xem xét cụ thể sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được lập.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT; KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3408/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3408/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3408/VPCP-KTN chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3408/VPCP-KTN chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3408/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3408/VPCP-KTN chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3408/VPCP-KTN chủ trương thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT

              • 21/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực